APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

کاربرد Data Protection Manager

هر سازمانی نیاز به استراتژی تداوم کسب‌وکار و Disaster Recovery یا به اختصار BCDR دارد تا در هنگام قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و یا برنامه‌ریزی نشده، منابع همچنان در دسترس باشند و کاربر قادر باشد حتی در زمان بروز مشکل، بازیابی اطلاعات را تا شرایط عادی ادامه دهد. این استراتژی BCDR به قابلیت ایمن‌سازی و بازیابی داده‌ها و حفظ دسترس‌پذیری بارهای کاری و برنامه‌های خدمات کسب‌و‌کار نیاز دارد. System Center Data Protection Manager یا به اختصار DPM یک سیستم پشتیبان‌گیری (Backup) و بازیابی قدرتمند است که با تسهیل تهیه نسخه Backup و بازیابی اطلاعات سازمانی، به استراتژی BCDR کاربر کمک میکند.

میتوان System Center Data Protection Manager را برای موارد زیر نصب نمود:

  • پشتیبانگیری Application-Aware: پشتیبان‌گیری Application-Aware بار کاری مایکروسافت شامل SQL Server، Exchange و Share point می‌باشد.
  • پشتیبان‌گیری File: پشتیبان‌گیری از فایل‌ها، پوشه‌ها و حجم‌های کامپیوترهایی که با سیستم عامل Windows Server و Windows Client کار می‌کنند.
  • پشتیبان‌گیری System: پشتیبان‌گیری از وضعیت سیستم یا انجام پشتیبان‌گیری‌های Bare-Metal از کامپیوترهای فیزیکی که با سیستم عامل Windows Server یا Windows Client کار می‌کنند.
  • پشتیبان‌گیری Hyper-V: پشتیبان‌گیری از ماشین‌های مجازی Hyper-V که ویندوز یا Linux را اجرا می‌کنند. کاربر می‌تواند از یک VM کامل پشتیبان‌گیری کند یا پشتیبان‌گیری‌های Application-Aware از بارهای کاری ویندوز را روی Hyper-V VMهایی که با ویندوز کار می‌کنند، اجرا نماید.

DPM می‌تواند داده‌های پشتیبان‌گیری را در موارد زیر ذخیره نماید:

  • دیسک:DPM برای ذخیره‌سازی کوتاه مدت داده‌ها را در Poolهای دیسک ذخیره می‌کند.
  • Azure: هم برای ذخیره‌سازی کوتاه‌مدت و هم بلندمدت Off-Premises، می‌توان داده‌های DPM که در Poolهای دیسک ذخیره شده‌اند را در Microsoft Azure Cloudی که از سرویس Azure Backup استفاده می‌کند پشتیبان‌گیری نمود.
  • Tape: برای ذخیره‌سازی بلندمدت کاربر می‌تواند روی Tape، پشتیبان گیری نماید و این پشتیبان گیری در آینده می‌توانند در خارج از کامپیوتر ذخیره شوند.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

هنگام رخ دادن قطعی‌ها که باعث می‌شود داده‌های مبدا از دسترس خارج شوند، کاربر می‌تواند از DPM برای بازیابی داده‌ها در منبع اصلی یا محلی جایگزین استفاده کند. به‌این‌ترتیب اگر داده‌های اصلی به دلیل مسائل برنامه‌ریزی شده یا نشده از دسترس خارج شوند، کاربر به‌راحتی می‌تواند داده‌ها را از محل جایگزین بازیابی کند. DPM از SQL Server به عنوان دیتابیس خود استفاده می‌کند و کاربر برای اهداف Disaster Recovery، از سرور DPM محافظت می‌نماید. شکل زیر مروری بر عملکرد پشتیبان‌گیری DPM را ارائه می‌دهد.

اشتراک ایمیل