اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

آموزش Splunk User Behavior Analytics

بررسی مفهوم Spunk UBA و کاربردهای آن

394 مشاهده ۶ شهریور, ۱۳۹۵ 12