دریافت مقالات

سرویس دهنده ها

DAG (گروه‌های دسترسی پایگاه داده) در سرورهای Exchange 2013

261 مشاهده ۱۶ شهریور, ۱۳۹۴ 3

قابلیت دسترس‌پذیری بالا (High Availability) در سرورهای Mailbox  مبتنی بر سرور Exchange 2013، ایجاد گروه‌های دسترسی پایگاه داده (Database Availability Group) می باشد. گروه‌های دسترسی پایگاه داده DAG ها در Exchange 2013 بسیار شبیه DAG های Exchange 2010 می باشد؛ اما اصلاحات و قابلیت ‌های جدیدی نیز، جهت استفاده ی مشتریان به آن اضافه شده است. در این مقاله، مروری بر مفاهیم DAG خواهیم داشت.

مختصری دربارهگروه‌های دسترسی پایگاه داده (DAG) در سرورهای Exchange 2013

شرکت امن پایه ریزان کارن APK نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور تماس با کارشناسان 021-88539044-5

یک DAG حداکثر میتواند شامل ۱۶ سرور Mailbox مبتنی بز Exchange 2013 باشد و درصورت نیاز میتوان یک یا بیش از یک سرور غیر Exchange نیز بعنوان شاهد همرسانی فایل (File Share Witness) به آن اضافه نمود.

سرورهای Mailboxی که از DAG بهره می برند قادر به میزبانی از کپی پایگاه داده Mailbox از یک عضو DAG دیگر؛ تا سقف ۱۰۰ پایگاه داده Mailbox به ازای هر سرور Exchange 2013 (که شامل کپی ‌های فعال و غیرفعال پایگاه داده) می باشند.

 مثال ساده‌ی یک گروه‌ دسترسی پایگاه داده شکل زیر است:

DAG (گروه‌های دسترسی پایگاه داده) در سرورهای Exchange 2013

یک مثال ساده از DAG در Exchange 2013

در مثال فوق، سرور EXMB1 میزبانِ یک کپی فعال از پایگاه داده  بنام DB1 و دیگر اعضاء DAG یعنی EXMB2 و EXMB3 میزبان کپی‌ های غیرفعال پایگاه داده می باشند. اعضاء DAG در همکاری با هم دسترس‌ پذیری پایگاه داده Mailbox را حفظ می‌ نمایند. اگر سروری که میزبان کپی فعال پایگاه داده است دچار مشکلی گردد، بعنوان مثال دچار مشکلات سخت‌افزاری گردد، یکی از اعضاء باقیمانده‌ی DAG می‌تواند (تحت شرایط درست) کپی خود از پایگاه داده را فعال نماید تا کاربران همچنان قادر به اتصال به دیتاهای Mailbox‌شان باشند.

DAG (گروه‌های دسترسی پایگاه داده) در سرورهای Exchange 2013

سرور Mailbox ی که عضوی از یک DAG است می ‌تواند میزبان ترکیبی از کپی ‌های فعال و غیرفعال پایگاه داده باشد که درحال یکسان سازی (Replicate) با آنهاست.

فعال یا غیر فعال بودن یک پایگاه داده مشخص، روی یک عضو DAG خاص، بستگی به فعال یا غیر فعال بودن وضعیت سایر پایگاه داده هایی دارد که روی DAG میزبان شده اند.

DAG (گروه‌های دسترسی پایگاه داده) در سرورهای Exchange 2013

در مثال فوق، یک DAG با سه عضو و سه پایگاه داده Mailbox نمایش داده شده که کپی‌های فعال پایگاه داده بین اعضاء دردسترس DAG بصورت یکنواخت توزیع شده‌اند.

replicate مداوم در گروه‌های دسترسی پایگاه داده در سرورهای Exchange 2013

هر عضو DAG که میزبان یک کپی از پایگاه داده یک Mailbox معین است در یک فرایند یکسان سازی (Replicate) مداوم شرکت می نمایند تا کپی ‌ها همسان بمانند. یکسان سازی (Replicate) پایگاه داده بین اعضاء DAG در Exchange 2013 با استفاده از دو روش اتفاق می ‌افتد:

Replication File Mode: هر گزارش تراکنش به صورت کامل نوشته شده (فایل گزارش ۱MB) و سپس بوسیله عضو DAG که میزبان کپی پایگاه داده فعال می باشد روی هر کدام از اعضای DAG که میزبان کپی پایگاه داده های غیرفعال می باشد، کپی می گردد.

سپس دیگر اعضاء DAG، آن فایل گزارش تراکنش را مجدداً در کپی غیرفعال خودشان از پایگاه داده اجرا می‌ نمایند تا بروز رسانی گردد. یکی از مشکلات بارزFile Mode Replication  این است که اگر عضوی از DAG که میزبان کپی فعال پایگاه داده است از دسترس خارج شود، ثبت تراکنشی که هنوز در سایر اعضاء DAG کپی نشده از دست خواهد رفت. گرچه مکانیزم ‌های بازیابی دیگری برای به حداقل رساندن تاثیر چنین روندی وجود دارد ولی همین دلیل باعث شده از این روش تنها حین جستجوی اولیه‌ی کپی پایگاه داده استفاده گردد.

بعد از اتمام جستجوی پایگاه داده بصورت اتوماتیک به Replication Block Mode  تغییر روش می دهد.

Replication Block Mode: هر تراکنش پایگاه داده علاوه بر آنکه در Log Buffer روی سرور فعال نوشته می شود، به Log Buffer در آن دسته از اعضاء DAG که میزبان کپی‌ های غیرفعال پایگاه داده هستند نیز ارسال می گردد. وقتی Log Buffer پر می ‌شود، عضو DAG می ‌تواند فایل گزارش تراکنش خود را برای اجرای مجدد در کپی غیرفعال پایگاه داده درست کند. زمانی که DAG دچار مشکل گردد Block Mode Replication  در مقایسه با File Mode Replication مزایایی داشته که احتمال از دست رفتن دیتا های گزارش تراکنش ها را کمتر می نماید.

مطلب مفید بود؟


?