رویکرد جدید امنیتی شرکت IBM

شرکت IBM شیوه ی جدیدی در رویکرد چند لایه ی امنیتی پیشنهاد نموده که بر روی بهبود نحوه ی مواجه شدن با چالش های پیچیده و نوین امروزی تمرکز کرده است. این چالش ها شامل راهکارهای جدید برای بهینه سازی سرمایه گذاری در حوزه ی امنیت IT، جلوگیری از  تهدیدات پیشرفته، محافظت از تجهیزات مهم و همچنین ایجاد امنیت برای Cloud و فناوری های سیار می باشند .

در ویدئوی فوق، به تشریح مسائل مربوط به امنیت در IBM پرداخته شده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید “اینجا” کلیک نمایید.