اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

Spark SQL چیست

بررسی مفاهیم SQL ،DataFrame و Datasets در Spark

303 مشاهده ۶ خرداد, ۱۳۹۶ 5

?