اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

Spark Streaming چیست

بررسی مفاهیم FT در Spark Streaming

169 مشاهده ۲۶ تیر, ۱۳۹۶ 4